ករុណាពេជ្រ៖គ្មានអ្វីសប្បាយចិត្តជាងឪពុករបស់ខ្លួនជាពីជំងឺឡើយ!

កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកករុណាពេជ្របានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់លោក និង បានបង្ហោះរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកជាមួយការរៀបរាប់ថា៖“រយះពេលជាង 2 ខែ បន្ទាប់ពីវះកាត់ ដាច់សរសៃរឈាម ក្នុងខួរក្បាល របស់ប៉ា បានជោគជយ័ នៅរសៀលថ្ងៃនេះ លោកគ្រូពេទ្យ បានណាត់ ប៉ា មកដាក់ឆ្អឹង លលាដ៏ វិញ ហើយ ការវះកាត់ក៏ជោគជយ័បន្តទៀត.. អរគុណ លោកគ្រូ – អ្នកគ្រូ ពេទ្យជាតិ និង អន្តរជាតិ មន្ទីរពេទ្យ Japan Sun Rise ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់មកលើប៉ាខ្ញុំ និង អ្នកជំងឺ ដទៃទៀត….ហុឺ … សង្ឃឹម ថាថ្ងៃបន្ទាប់ ប៉ា នឹងប្រសើរបន្ថែមទៀត ហើយប៉ា ត្រូវតែមានសង្ឃឹម ជាមួយកូន បន្តទៀត ទោះក្នុងកាលះទេសះណាក៏ដោយ កូននឹងតស៊ូ….!!!”។
នេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់កូន​ចង់ឃើញប៉ា មានសភាពដូចពីមុន ឆាប់ជាណាប៉ា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *